Digaline in Facebook Digaline in Linked.in EN

Опаковки

Въпреки многообразието си, в крайна сметка опаковката е това, което представя вашият продукт. По-сериозно казано тя е „графично полиграфическо изделие във вид на кутия, лепенка, отрязък или талон на производствен продукт, с указание за търговска марка, производител, название, дата на производство, състав, качество, стандарт, срок на годност, начин на съхранение и употреба и др.”

За нас в ДИГА Лайн обаче, опаковките отдавна не са само това, закостеняло, сухо и изчистено от емоция определение... Те са онази визитка, хващаща потребителя, караща го да иска и купи именно вашият продукт. Затова се изработват от идея до краен продукт - уникален и специален, колкото и самите вие.

От стандартни, рециклирани или нестандартни материали. Тип етикет. Униформени или с абсолютно нестандатна идея и форма. С текстове, картинки, бар- или QR-кодове... Опаковките отдавна са не по-малко важни за бизнеса ви от самия продукт. Ние знаем това и работим съвместно с вас да подобрим и развием представянето на продуктите ви.