Digaline in Facebook Digaline in Linked.in EN

Принт

"Реклама" произлиза от латинското reclamo (викам) и ясно показва как се е осъществявала маркетинговата комуникация в зараждането на пазара.

И явно викането е било доста уморително и неефективно, защото хората впрегнали и писмеността в създаването на рекламни съобщения. В тази "игра" се търси кой ще е пръв, по-забележим и ясен в посланието си. Постененно се налага и комбинирането на това послание с цветове, рисунки и други ефекти.

А основните играчи, впрегнати в тази надпревара за внимание, не са се променили от започването й до днес. Това са хората на изкуството, маркетолози, философи, социолози и останалите вярващи в "богинята" Реклама и изповядващи основното й верую - задържане и фокусиране на вниманието на публиката.