Digaline in Facebook Digaline in Linked.in EN

Btl

BTL е интегриран комплекс от маркетингови мероприятия, невключващи традиционните медии. BTL работи посредством жива директна комуникация с всеки отделен потенциален клиент, с подчертано внимание върху личния му темперамент и интереси, в момента на взимане на решение за покупка.

През 2010 г. ДИГА Лайн разви възможностите на своя BTL ресурс със създаването на отдел за директен внос на промо-артикули от Европа, Турция и Китай.

Но дори и масово произведените артикули при нас трудно остават еднотипни, скучни и редови. Ние знаем, че интересните рекламни сувенири повишават доверието към марката, от там засилват и нейното потребление. Всеки наш продукт има собствена идея и цел: да провокира потребителя, да го накара да преосмисли идеята, да разчупи перспективата му и да го подтикне към действие. Да предизвика уникалната емоция - тази, отличителна за вашата марка и да внуши правилните й послания.